کنفرانس کتابخانه دیجیتالی در صدد است علاوه بر روال معمول کنفرانس‌های علمی در بیان نتایج پژوهش‌های انجام شده در قالب مقاله‌های علمی، بستری را فراهم کند که در آن مخاطبان از تجربه‌های عملی بهره‌مند شوند. بی‌تردید، ارائة گزارش هر نوع تجربه، بدون توجه به موفق یا ناموفق بودن آنها، از سوی شرکت‌ها و مؤسسه‌ها در ایجاد و راه‌اندازی کتابخانه‌های دیجیتالی یکی از دستاوردهای ارزشمند و بی‌بدیل این کنفرانس خواهد بود که مسیر را برای توسعة این زمینه هموارتر خواهد نمود.

علاقه مندان برای مشارکت در این بخش، می توانند کاربرگ پیشنهاد را دریافت و به دبیرخانه همایش به آدرس incdl3@atu.ac.ir  ارسال فرمایند.