حمایت کنندگان اصلی
حامیان فرهنگی
اتحادیه انجمن های علمی-دانشجویی کتابداری و اطلاع رسانی ایران
حمایت کنندگان رسانه ای
حامیان فرهنگی
پایگاه خبری دانشگاه علامه طباطبائی
خبرگزاری کتابداری و اطلاع رسانی ایران
سایت اطلاع رسانی کنفرانس یاب
پایگاه اطلاع رسانی مراسم آنلاین
کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس
خبرنامه دانشجویان ایران
خبرگزاری دانشجویان ایران
باشگاه خبرنگاران جوان
کانون فرهنگی آموزشی قلم چی