1- چه روش هایی جهت ثبت نام در کنفرانس وجود دارد؟
2- چگونه می توان از گارگاه های آموزشی و نحوه شرکت در آنها مطلع شد؟
3- آیا زمان ارسال مقالات تمدید می شود؟
4- حوزه موضوعی مقالات حول چند محور ارائه می شود؟
5- چه ویژگی هایی برای مقالات ارسالی لازم می باشد؟
6- چگونه می توان سوالات خود را مطرح کرد؟
7- چگونه می توان جهت همکاری اعلام آمادگی نمود؟

1- چه روش هایی جهت ثبت نام در کنفرانس وجود دارد؟ up

نام نویسی جهت شرکت در همایش تا 24 بهمن 1398 فقط از طریق وبگاه کنفرانس و با پرکردن فرم نام نویسی میسر خواهد بود و روش دیگری وجود ندارد.

2- چگونه می توان از گارگاه های آموزشی و نحوه شرکت در آنها مطلع شد؟ up

اخبار مربوط به کارگاه ها و مشخصات و اطلاعات مربوط به آنها به صورت اخبار از طریق وبگاه همایش در اختیار عموم قرار خواهد گرفت.

3- آیا زمان ارسال مقالات تمدید می شود؟ up

آخرین مهلت برای ارسال مقالات، 30 آذر ماه می باشد.

 
4- حوزه موضوعی مقالات حول چند محور ارائه می شود؟ up

مقالات ارسال شده حداقل باید در یکی از موضوعات محورهای کنفرانس ارائه شود. استفاده از چند محور و ایجاد ارتباط میان آنها بلامانع است.

5- چه ویژگی هایی برای مقالات ارسالی لازم می باشد؟ up

در ارسال مقالات تا تاریخ ذکر شده، رعایت قالب نگارش جهت داوری مقالات الزامی می باشد. اطلاعات مورد نیاز جهت بارگذاری مقالات از طریق وبگاه در اختیار نویسندگان محترم قرار داده شده است

6- چگونه می توان سوالات خود را مطرح کرد؟ up

جهت پیگیری و دریافت اطلاعات می توانید با دبیرخانه کمیته اجرایی کنفرانس به شماره تلفن های 48393161-021 و 0910457608 تماس حاصل نمایید و برای آگاهی از اخبار جدید مربوط به همایش، دنبال کننده ی وبگاه ما باشید.

 
7- چگونه می توان جهت همکاری اعلام آمادگی نمود؟ up

افرادی که قصد همکاری های مادی و معنوی در کنفرانس را با ما دارند، می توانند از طریق آدرس ایمیلی incdl3@atu.ac.ir با ما در ارتباط باشند.