راهنمای نگارش و  شرایط و ضوابط ارسال مقاله :

ثبت نام و ارسال  مقاله تنها از طریق وب سایت همایش و پس از دریافت نام کاربری و رمز عبور در صفحه شخصی (پنل) برای هر متقاضی صورت می پذیرد، مواردی که از طریق نمابر، پست الکترونیک و یا به صورت کاغذی ارسال شوند مورد پذیرش قرار نخواهند گرفت. 
مقالات از طریق سایت همایش به دبیرخانه کمیته علمی ارسال و پس از انجام فرآیند داوری، مقالات منتخب معرفی می‌گردند. 
مقالات به دو زبان فارسی و انگلیسی قابل پذیرش می‌باشد. 


در نوشتن مقالات موارد زیر را رعایت فرمائید:

  • مقاله ها باید حاصل پژوهش های اصیل و ارائه کننده تجربه های کاربردی باشند.
  •  مقالات برگزیده بر اساس کیفیت، خلاصه مقاله، تحقیق انجام شده و نو بودن ایده مطابق چک لیست داوری انتخاب می شوند.
  • مقاله ها باید مرتبط با دست کم یکی از محورهای همایش باشد.
  • مقاله ها باید براساس قالب نگارش مقاله تنظیم و ارسال شود. 
  • هرگونه تصمیم گیری در خصوص پذیرش و نحوه ارائه مقاله بر عهده کمیته علمی همایش است.
  • در صورت داشتن هرگونه سوال و یا  بروز مشکل در ارسال مقاله از طریق ایمیل همایش به آدرس incdl3.atu.ac.ir مکاتبه شود. 
  •  در هنگام ارسال مقالات ذکر شماره تلفن همراه و پست الکترونیک الزامی می باشد.
  • مسئولیت اطلاع رسانی به سایر محققین به عهده فرستنده مقاله می باشد.
  •  مسئولیت صحت علمی و ادبی متن فرستاده شده با فرد فرستنده مقاله می باشد. در صورت اثبات سرقت علمی، مراتب به صورت مکتوب به معاونت پژوهشی دانشگاه مربوطه اعلام می شود
  • ذکر نام اساتید راهنما و یا مشاور کار تحقیقی (در صورت وجود) در مقالات ارسالی ضروری است.


* در صورتی که هر یک از موارد زیر رعایت نشود مقاله از فرآیند داوری حذف خواهد شد:
- عدم ذکر عنوان، نام نویسندگان و نام سازمان نویسندگان
- ارسال مقاله از روش هایی بجز سایت همایش

 مقاله های پذیرفته شده در مجموعه مقاله های همایش به صورت الکترونیکی منتشر خواهد شد. 

در صورت تمایل، مقاله پذیرفته شده به ازای دریافت 500 هزار ریال در فرایند داوری و انتشار در ویژه‌نامه‌ی پردازش و سازماندهی اطلاعات و دانش نشریه مطالعات دانش‌شناسی گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه علامه طباطبائی قرار می‌گیرد.


برای ارسال مقاله کلیک کنید.