سازمان‌های پیشرو در جهان، همواره با حضور در رویدادهای اجتماعی و علمی، ضمن حمایت از پژوهش و تحقیق در جامعۀ دانشگاهی که باعث نوآوری و ایجاد فنّاوری‌ها و درنهایت پیشرفت جامعه می‌شود، با معرفی خود به‌عنوان سازمانی حامی و ایجاد حسّ اعتماد در مخاطبان و شرکت‌کنندگان، می‌توانند به سودآوری پایدار و درازمدت دست یابند.

در همین راستا و به منظور جذب حمایتهای مالی حامیان، درجات مختلف حمایت مالی به همراه خدماتی که دبیرخانه کنفرانس به هر درجه در قالب قرارداد / تفاهم نامه ارائه می‌کند، در زیر  مشخص گردیده است.
شایان ذکر است که ارائه خدمات زیر به حامیان با توجه به محدودیت زمانی و مکانی بسته به اولویت نام‌نویسی و قرارداد ارائه می‌شود. ارائه خدمات ترکیبی از حالات سه گانه نیز با توافق طرفین میسر است.
 
 دسته‌بندی حامیان کنفرانس:

حامیان معنوی: سازمانهایی که بر اساس روابط سازمانی و یا تفاهم‌نامه، نام و نشان آنها در سایت و پوسترها قرار میگیرد.

حامیان علمی: سازمانهایی که در بحث علمی کنفرانس همراهی کرده‌اند.

حامیان فرهنگی:‌  شامل پوشش خبری کنفرانس توسط خبرگزاری‌ها،‌ جراید، روزنامه‌ها و شبکه‌های تلوزیونی می‌شود.

حامیان مالی


حامیان تا 100 میلیون ریال مشارکت می‌توانند 10 شرکت کننده رایگان را در همایش ثبت نام کنند.

حامیان تا 50 میلیون ریال مشارکت می‌توانند 5 شرکت کننده رایگان را در همایش ثبت نام کنند.

حامیان تا 30 میلیون ریال مشارکت می‌توانند 3  شرکت کننده رایگان را در همایش ثبت نام کنند.