چاپ مقالات پوستری توسط دبیرخانه همایش
1398-11-20
چاپ مقالات پوستری توسط دبیرخانه همایش

به گزارش روابط عمومی سومین همایش ملی کتابخانه های دیجیتالی، هزینه چاپ مقالات نویسندگان محترم در قالب پوستر بر عهده دبیرخانه همایش می باشد.این پوسترها در روز همایش در معرض دید عموم قرار می گیرد.