تمدید مجدد مهلت دریافت مقالات سومین همایش ملی کتابخانه‌های دیجیتالی
1398-10-21
تمدید مجدد مهلت دریافت مقالات سومین همایش ملی کتابخانه‌های دیجیتالی

به گزارش روابط عمومی سومین همایش ملی کتابخانه های دیجیتالی، نظر به تصمیم کمیته علمی و اجرایی همایش و با توجه به استقبال و درخواست نویسندگان، علاقه‌مندان جهت ارسال مقالات خود به دبیرخانه همایش همچنان فرصت دارند و طی روزهای آتی نیز مقالات و تجربیات ملی دریافت می شود و مورد قبول خواهد بود.