برنامه زمانبندی همایش منتشر شد
1398-11-25
برنامه زمانبندی همایش منتشر شد

به گزارش روابط عمومی همایش کتابخانه های دیجیتالی، دبیرخانه این همایش جدول زمانبندی پنل‌های همایش را اعلام کرد. جدول زمانبندی را از این لینک دریافت کنید.