قالب های ارائه سخنرانی و پوستری همایش منتشر شد
1398-11-08
قالب های ارائه سخنرانی و پوستری همایش منتشر شد

به گزارش روابط عمومی سومین همایش کتابخانه های دیجیتالی، کلیه نویسندگان محترم که مقالات و تجربیات ملی آنها به صورت سخنرانی و یا پوستری مورد پذیرش واقع شده است، جهت ارائه مطالب خود می بایست از قالب های ارائه شده دبیرخانه استفاده کنند. نویسندگانی که از قالب پوستری استفاده می نمایند تا تاریخ 18 بهمن 1398 فایل تکمیل شده را به ایمیل همایش به نشانی incdl3@yahoo.com یا incdl3@atu.ac.ir ارسال نمایند.

 

دریافت قالب لازم جهت ارائه در همایش به صورت سخنرانی

دریافت قالب لازم جهت ارائه در همایش به صورت پوستر