داوری تمامی مقالات جهت چاپ در مجله مطالعات دانش شناسی
1398-11-08
داوری تمامی مقالات جهت چاپ در مجله مطالعات دانش شناسی

به گزارش روابط عمومی سومین همایش ملی کتابخانه‌های دیجیتالی، تمامی مقالات ارسالی به دبیرخانه همایش جهت چاپ و نشر در مجله مطالعات دانش شناسی زیر نظر گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه علامه طباطبائی در فرایند داوری قرار گرفته اند.