زمان اعلام نتایج داوری مقالات اعلام شد
1398-10-21
زمان اعلام نتایج داوری مقالات اعلام شد

به گزارش روابط عمومی سومین همایش ملی کتابخانه های دیجیتالی، دکتر مهدی علیپور حافظی، دبیر علمی همایش گفت: مقالات پذیرفته شده، طی فرایند داوری شناسایی و اعلام نتایج بررسی آنها با توجه به زمانبندی همایش تا دهه اول بهمن 1398 از طریق وب سایت همایش صورت می پذیرد.