کنفرانس یاب: سومین همایش ملی کتابخانه های دیجیتالی: پردازش و سازماندهی اطلاعات و دانش
1398-08-07
کنفرانس یاب: سومین همایش ملی کتابخانه های دیجیتالی: پردازش و سازماندهی اطلاعات و دانش

برگزار کننده همایش: دانشگاه علامه طباطبائی ، انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران

مکان برگزاری: تهران -  دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

حوزه های تحت پوشش:   علم اطلاعات و دانش شناسی  •  کامپیوتر، IT

تاریخ برگزاری همایش: 28 بهمن 1398

آخرین مهلت ارسال اصل مقالات: 30 آذر 98
آخرین مهلت ثبت نام: 24 بهمن 98

دبیر علمی کنفرانس: دکتر مهدی علیپور حافظی
دبیر اجرایی کنفرانس: دکتر عصمت مومنی
تلفن تماس با دبیرخانه: 48393161-021
وب سایت: پایگاه رسمی کنفرانس
ایمیل: incdl3[at]atu.ac.ir

محورهای همایش:

۱- سیستم‌های پردازش و سازماندهی دانش

 • سیستم‌های معنایی

 • سیستم زبان‌های راه‌گزین و یکپارچه

 • سیستم‌های ساده سازماندهی دانش (SKOS)

 • سیستم‌های سازماندهی دانش شبکه‌ای (NKOS)

 • میانکنش‌پذیری و هماهنگ‌سازی سیستم‌ها

 • تجارب و چالش‌های طراحی و توسعه سیستم‌ها

۲- چهارچوب‌ها و الگوهای مفهومی بازنمون دانش

 • چهارچوب‌های توصیف معنایی (RDF, Microdata & Microformats)

 • الگوهای مفهومی بافت کتابخانه‌ای، آرشیوی و موزه‌ای

 • الگوهای مفهومی بافت میراث فرهنگی

 • بستر نحوی بازنمون داده‌ها

 • نقشه‌ها و مدل‌های مفهومی، ذهنی و دانشی

 • تجارب و چالش‌های پیاده‌سازی

۳- رویکردها و روش‌های نوین در پردازش و سازماندهی اشیای محتوایی

 • رویکردهای توصیف بافتی و غیربافتی

 • رویکردهای توصیف شناختی و دانش-مدار

 • روش‌های استفاده مجدد از دانش

 • تجارب و چالش‌های پیاده‌سازی روش‌های نوین

۴- استانداردها و میانکنش‌پذیریِ فراداده‌ها

 • طرح‌ها و استانداردهای فراداده‌ای

 • پروفایل‌های کاربردی و ثبت‌های فراداده‌ای

 • روش‌ها و ابزارهای میانکنش‌پذیری و هماهنگ‌سازی فراداده‌ای

 • ابزارها و روش‌های اعتبارسنجی کیفیت فراداده‌ها

 • برچسب‌گذاری‌های محتوا و شبکه‌های اجتماعی

 • تجارب و چالش‌های پیاده‌سازی

۵- پردازش و سازماندهی محتوای وب

 • زبان‌های نشانه‌گذاری معنایی

 • روش داده‌های پیوندی

 • کاربرد واژگان‌های وب معنایی

 • سیستم‌های کنترل مستندات شبکه‌ای

 • پردازش‌ها و تحلیل‌های داده‌ای (داده‌کاوی، متن‌کاوی و وب‌کاوی)

 • تجارب و چالش‌های پیاده‌سازی