اعلام نتایج داوری مقالات و تجربیات ملی
1398-11-07
اعلام نتایج داوری مقالات و تجربیات ملی

ضمن تشکر از تمامی ارسال کنندگان محترم، نتایج داوری مقالات و تجربیات ملی جهت ارائه به صورت سخنرانی و یا پوستر در زیر آمده است. همچنین علت رد شدن سایر مقالات صرفا به دلیل نامرتبط بودن با محورهای همایش بوده است. لازم به ذکر است تمامی مقالات ارسالی در فرایند داوری جهت چاپ و نشر در مجله مطالعات دانش شناسی قرار گرفته اند.

دریافت قالب لازم جهت ارائه در همایش به صورت سخنرانی

دریافت قالب لازم جهت ارائه در همایش به صورت پوستر

 

نویسندگانی که از قالب پوستری استفاده می نمایند تا تاریخ 18 بهمن 1398 فایل تکمیل شده را به ایمیل همایش به نشانی incdl3@yahoo.com یا incdl3@atu.ac.ir ارسال نمایند.