پیش نشست تخصصی سومین همایش ملی کتابخانه های دیجیتالی برگزار می شود
1398-11-05
پیش نشست تخصصی سومین همایش ملی کتابخانه های دیجیتالی برگزار می شود

به گزارش روابط عمومی سومین همایش ملی کتابخانه‌های دیجیتالی، پیش نشست تخصصی سومین همایش ملی کتابخانه های دیجیتالی: پردازش و سازماندهی اطلاعات و دانش، سه شنبه 8 بهمن ماه 1398 از ساعت 15 تا 17 در سالن نشست کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه علامه طباطبائی برگزار می‌شود. حضور برای کلیه علاقه‌مندان به این نشست آزاد است.

همچنین محورهای نشست  نیز در زیر آمده است:

·         بازنمون الگوهای مفهومی در نظام های معنایی
·         تغییر پارادایم ها در طراحی نظام های معنایی
·         رویکردهای معنایی در توسعه ی فهرست های کتابخانه ای
·         کاربرد نظام های معنایی در کتابخانه های دیجیتالی 
·         وب معنایی و کتابخانه های دیجیتالی
·         هستی شناسی های فراداده ای و وب معنایی
·         زبان های نشانه گذاری و چهارچوب های معنایی، و کاربرد آن در کتابخانه های دیجیتالی