دکتر سید مهدی طاهری: کتابخانه دیجیتالی دانشگاه علامه طباطبائی غنی‌ترین کتابخانه حوزه علوم انسانی است
1398-08-18
دکتر سید مهدی طاهری: کتابخانه دیجیتالی دانشگاه علامه طباطبائی غنی‌ترین کتابخانه حوزه علوم انسانی است

دکتر سید مهدی طاهری، عضو هیئت علمی گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی و رئیس کتابخانه مرکزی دانشگاه علامه طباطبائی در گفتگو با روابط عمومی سومین همایش ملی کتابخانه‌های دیجیتالی گفت: کتابخانه دیجیتالی دانشگاه علامه طباطبائی، یک کتابخانه دیجیتالی توزیعی و دو وجهی است که با دارا بودن مجموعه‌ای بیش از 900 هزار شیء محتوایی (600 هزار شیء فیزیکی و 300 هزار شیء دیجیتالی) غنی‌ترین کتابخانه حوزه علوم انسانی را تشکیل می‌دهد. برای مدیریت اشیای محتوایی در این کتابخانه، از استانداردهای بین‌المللی معتبر در حوزه کتابخانه‌های دیجیتالی استفاده شده است. در حوزه استانداردهای محتوایی، قواعد فهرستنویسی انگلو-امریکن (و در حال حاضر پیاده‌سازی استاندارد توصیف و دسترسی به منبع)، در بین استانداردهای فراداده‌ای، استاندارد یونی مارک، در میان استانداردهای میانکنش‌پذیری با دیگر سیستم‌های اطلاعاتی (تبادل داده‌ها)، پروتکل‌های زد 39.50 و پروتکل اُ‌اِی‌آی-پی‌اِم‌اِچ، و برای قالب‌بندی داده‌ها، از قالب محلی سیستم مدیریت پایگاه داده‌ مورد استفاده و زبان نشانه‌گذاری گسترش‌پذیر (ایکس‌اِم‌اِل) بهره می‌برد. این کتابخانه برای پاسخگویی به نیازهای جامعه کاربران، خدمات گوناگونی از جمله میز مرجع الکترونیکی، سیستم جستجو و مرور پیشرفته، کتابخانه شخصی، امانت و تحویل مدرک، سامانه همراه به‌پژوه و خدماتی دیگر را طراحی نموده است.

وی افزود، ســازماندهی دانش یکی از مراحل و رویکردهای مهم در فرایند مدیریت دانش و دسترس پذیر ساختن اشیای محتوایی است. این فرایند با توصیف و بازنمایی یکپارچه خصایص یا ویژگی های  مادی و معنوی اشیای محتوایی سروکار دارد. سازماندهی دانش عبارت است از توصیف و سازماندهی محتوا، ویژگی‌ها، و اهداف اشیای محتوایی به‌گونه‌ای که برای کسانی که در جست‌وجوی این اشیای محتوایی یا پیام‌های نهفته در آنها هستند، دسترس‌پذیر شوند. سازماندهی دانش، همه انواع و شیوه‌های نمایه‌سازی، چکیده‌نویسی، رده‌بندی، فهرستنویسی، مدیریت مدارک، کتابشناسی، و ایجاد پایگاه‌های اطلاعاتی متنی و کتابشناختی برای بازیابی اطلاعات را دربر می‌گیرد.